Loading...

Nieuwe lease-auto

Hier vindt u alle informatie met betrekking tot uw (nieuwe) lease-auto. Het is verstandig deze informatie in het instructieboekje van de auto eerst goed door te nemen voordat u met de auto gaat rijden. Het zou kunnen dat wij met uw werkgever afspraken hebben gemaakt die afwijken van de informatie hieronder. In het geval dat u hierover niet zeker bent, neem dan altijd even contact op met uw werkgever. Wij wensen u veel rijplezier met uw (nieuwe) lease-auto.

Aflevering van de auto

De auto wordt afgeleverd met de bestelde opties en accessoires. Bij aflevering van de auto krijgt u van ons een afleveringsmap met daarin een aantal documenten. Controleer dan of de volgende zaken bij de auto aanwezig zijn:

– Afleveringsmap;
– Kentekencard;
– Instructielijst met opvolging bij schade en/of noodsituatie;
– Reserve-sleutels;
– Instructie- en onderhoudsboekje van de auto;
– Eventuele codes voor alarm en/of audio-apparatuur;

Mocht er iets ontbreken neem dan contact op met Brabant Autolease 0492-588950.

Accessoires

Accessoires kunnen achteraf gemonteerd worden en eventueel in het contract worden opgenomen. Deze accessoires blijven eigendom van Brabant Autolease. Heeft u voor eigen rekening accessoires laten monteren dan kunnen deze bij het einde van het contract alleen meegenomen worden wanneer deze bij verwijdering geen zichtbare beschadigingen achterlaten. Voor het achteraf monteren van een trekhaak heeft u altijd toestemming van Brabant Autolease nodig.

Gebruik van de auto

Brabant Autolease vindt het geen probleem wanneer uw collega’s, familieleden of partner in de lease-auto rijden. Daarvoor dient u wel toestemming van uw werkgever te hebben. Zij moeten in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. U mag de auto niet gebruiken voor rijvaardigheidstraining, behendigheidsritten, rijlessen, wedstrijden of andere activiteiten die buiten het normale autorijden vallen. Wij verwachten van u dat u de auto als een “goed huisvader” gebruikt.

Verzekering en schade

Tenzij anders met uw werkgever overeengekomen, is de auto WA en Casco verzekerd. Eigendommen van de berijder, inzittenden en werkgever zijn niet door ons verzekerd. Jammer genoeg kan het iedereen overkomen, schade aan de auto. Dan is het wel belangrijk dat u de schade meteen meldt, binnen 2 x 24 uur. Eerst telefonisch en vervolgens met een Europees Schadeformulier. Zorg ervoor dat het Europees Schadeformulier door u en de eventuele tegenpartij volledig wordt ingevuld, zowel de voor- als achterzijde, inclusief de handtekeningen. Indien er getuigen zijn, laat deze zo mogelijk een schriftelijke en ondertekende verklaring afleggen.

Telefoonnummer 071-3641256 (Eurocross alarmcentrale 24/7 bereikbaar)
Europees Schadeformulier sturen:
Per email naar: schade@brabantautolease.nl

Wanneer de verzekering door uw werkgever zelf is afgesloten dan kunnen andere voorschriften van toepassing zijn. In dat geval dienen de daarbij behorende procedures gevolgd te worden. U dient tevens de schade ook in dit geval altijd bij Brabant Autolease te melden.

Groene kaart

Is de verzekering in het contract opgenomen dan krijgt u de groene kaart via Brabant Autolease. Controleer ruim voordat u naar het buitenland gaat of er een geldige groene kaart bij de auto aanwezig is. In de meeste Europese landen heeft u die namelijk nodig. Het is goed te weten dat u in Spanje, Polen en Duitsland ook een groene kaart nodig heeft voor aanhangers boven de 750 kg.

Voorruit schade

Een ster of barst in uw voorruit? Neem eerst even contact op met Brabant Autolease telefoonnummer 088-6445522. In overleg met onze afdeling schade kunt u verder afspraken maken.

Vervangende auto

Afhankelijk van de afspraken met uw werkgever kan het zijn dat een vervangende auto in de overeenkomst is opgenomen. In geval van een reparatie of schade heeft u dan recht op een vervangende auto. Dat is alleen wanneer een reparatie langer duurt dan één dag (in het buitenland 2 dagen) zon- en feestdagen niet meegerekend. Is de reparatie binnen een dag gereed dan worden de kosten van een vervangende auto aan uw werkgever doorberekend. Tip: Voor het wegbrengen of ophalen van de auto kunt eventueel afspreken met een collega of iemand anders. Daarmee worden extra kosten voor een vervangende auto voorkomen.

Onderhoud en reparatie

Elke auto wordt afgeleverd met een instructieboekje met daarin de handleiding ten aanzien van het gebruik en onderhoud van de auto. Daarin staat omschreven wanneer de auto regulier onderhoud nodig heeft. Als berijder bent u verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van onderhoud en reparaties. U kunt daarvoor terecht bij uw dealer. Die heeft vooraf toestemming nodig van Brabant Autolease. Maak tijdig een afspraak met de werkplaatsreceptie om het onderhoud volgens schema plaats te laten vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor alle noodzakelijke reparaties buiten het onderhoud om. Houd er rekening mee dat eventuele kosten die het gevolg zijn van het niet of niet tijdig uitvoeren van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheden, aan uw werkgever kunnen worden doorberekend.
Voor het wegbrengen en ophalen van de auto kunt u wellicht met een collega afspreken. Op die manier worden extra kosten voor een vervangende auto voorkomen. Een defect aan de kilometerteller dient u meteen te melden bij Brabant Autolease via telefoonnummer 0492-588950 en in overleg te laten repareren.

Let op! Maak tijdig een afspraak bij de desbetreffende dealer i.v.m. mogelijk lange wachttijden.

Banden

Banden zijn onderhevig aan slijtage. Daarom is het nodig dat u de profieldiepte en andere vormen van slijtage goed in de gaten houdt. U kunt dit eventueel ook bij uw dealer of een gespecialiseerd bandenbedrijf laten controleren. Daar kunt u eveneens terecht voor het vervangen van banden. Zorg ervoor dat de banden altijd voldoende spanning hebben. Zo voorkomt u vroegtijdige slijtage en, ook belangrijk, bespaart u brandstof!
De wettelijke norm is een profieldiepte van 1.6 mm. Brabant Autolease hanteert doorgaans 2.0 mm voor vervanging van de banden.

Winterbanden

Indien winterbanden in het contract zijn opgenomen is het raadzaam om deze tijdig te wisselen. Bij een temperatuur van 7 graden of minder wordt het tijd om de winterbanden te monteren. Maak daarvoor tijdig een afspraak. Zorg ervoor dat wanneer de winter voorbij is de winterbanden weer tijdig worden omgewisseld voor de zomerbanden. Sommige landen stellen verregaande verplichtingen ten aanzien van de auto tijdens winterse omstandigheden. Wanneer u naar het buitenland gaat, zorg ervoor dat u hiervan tijdig op de hoogte bent.

Controle banden, olie en vloeistoffen

Als berijder bent u zelf verantwoordelijk voor regelmatige controle of het laten controleren van het oliepeil, de bandenspanning en het niveau van de rem- en koelvloeistof. Vul deze indien nodig bij.

Additief AdBlue

Om het milieu zo min mogelijk te belasten hebben enkele merken ervoor gekozen een aantal dieselmotoren te voorzien van een systeem waarbij de uitlaatgassen worden “schoongemaakt”. Hiervoor wordt het additief AdBlue gebruikt dat in een apart reservoir in de auto wordt opgeslagen. Doorgaans heeft het reservoir een inhoud van ongeveer 15 liter waarmee 20.000 km gereden kan worden voordat een waarschuwingssysteem u meldt dat nog een beperkt aantal km’s gereden kan worden. Lees daarom aandachtig het instructieboekje van uw auto.

Naar het buitenland

In Nederland is leasing een algemeen bekend begrip. Dat is niet altijd het geval in andere landen. Daarom heeft u in het buitenland een zogenaamde Buitenlandverklaring (AIT) nodig. Met deze verklaring kunt u laten zien dat u toestemming heeft van Brabant Autolease om in de auto te mogen rijden. Deze verklaring kunt u kosteloos bij Brabant Autolease (info@brabantautolease.nl) aanvragen.

Hulp bij pech onderweg

Het is altijd vervelend wanneer u onderweg bent en wordt geconfronteerd met pech of schade. Het is dan goed te weten dat Brabant Autolease de pechhulp heeft ondergebracht bij de Internationale hulpdienst Eurocross. U bent daarmee verzekerd van hulp in geval van pech of schade, 24 uur per dag en 7 dagen in de week, in Nederland en ook in het buitenland (landen vermeld op de groene kaart). U kunt gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon of van de gele praatpalen (in Nederland) langs de snelweg. Het nummer dat u in Nederland of het buitenland kunt bellen is:

0031 71 3641256

Afhankelijk van het probleem wordt u snel en vakkundig geholpen.

Multi-tankcard brandstofpas

Wanneer uw werkgever de brandstof in het contract heeft opgenomen dan heeft u een Multi Tank Card ter beschikking gesteld gekregen. Daarmee kunt u bij bijna alle geautomatiseerde tankstations in Nederland brandstof tanken. Met de pas kunt u uitsluitend brandstof tanken of olie bijvullen. De brandstofpas is een betaalmiddel voorzien van een 4-cijferige pincode. Bent u daarom voorzichtig met het gebruik van de pas en laat de pas nooit in de auto achter. Bij verlies of diefstal van de pas dient u de pas direct te blokkeren via MTC.nl en dat vervolgens telefonisch op 0492-588950 aan ons te melden.

Kentekenbewijs kwijt

Wanneer het kentekenbewijs zoekraakt of is gestolen, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden bij Brabant Autolease. Wij zorgen dan voor een nieuw exemplaar. De kosten daarvan worden doorberekend.

Bekeuringen

Wanneer met uw auto een verkeersovertreding is begaan, ontvangt Brabant Autolease de eventuele bekeuring. Deze wordt, tenzij anders met uw werkgever besproken, door Brabant Autolease betaald en vervolgens aan uw werkgever doorbelast.

Kosten besparen

Auto rijden en milieu hebben veel met elkaar te maken. Het rijgedrag heeft een grote invloed op met name het brandstofverbruik en uiteindelijk de kosten en onze omgeving. Daarom een paar tips.

– Rij rustig weg en schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling;
– Moet u snelheid minderen, laat dan uw gas los en laat de auto zo lang mogelijk in de versnelling uitrollen;
– Rij zo veel mogelijk op gelijke snelheid, gebruik wanneer mogelijk en toegestaan de cruise-control;
– Ga zuinig om met energie-vreters zoals airco en dakkoffers;

Inleveren van de auto

Wanneer u de auto gaat inleveren dan dient u de auto in goede staat, schoon van binnen en van buiten, schadevrij in te leveren. Wij wijzen u erop tijdens het gebruik eventuele schades altijd bij Brabant Autolease te melden. Samen met een medewerker van Brabant Autolease vult u het innameformulier in met betrekking tot de staat van de auto. De auto dient ingeleverd te worden op het kantoor van Brabant Autolease in Helmond of op een nader over een te komen adres inclusief:

– Originele sleutels en reservesleutels;
– Kentekenbewijs;
– Groene kaart;
– Travelcard brandstofpas;

– Onderhouds- en instructieboekjes;

Het formulier dient vervolgens door u en de medewerker van Brabant Autolease ondertekend te worden. Wij verzoeken u voor het inleveren van de auto altijd een afspraak te maken met Brabant Autolease.

Algemeen

Wanneer u nog vragen of opmerkingen heeft dan staan wij altijd voor u klaar. Voor de algemene gegevens en verschillende afdelingen kunt u onderstaande gegevens gebruiken.