full-operational

Brabant Autolease is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten.

Wilt u graag leasen zonder bijtelling te betalen? Dat kan! Private lease wordt steeds populairder en is vanaf nu ook mogelijk bij Brabant Autolease. Dit houd in dat u een auto voor langere periode huurt. In dit tarief zijn alle kosten opgenomen op brandstof na. In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting inbegrepen. Hierdoor heeft u niet meer te maken met onverwachte hoge kosten en weet u precies waar u aan toe bent. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met een van onze medewerkers.

Kan ik mijn leasecontract beëindigen voor de afgesproken einddatum?

Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

Voorbeeld

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening. De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

Eigen bijdrage bij schade?

 • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
 • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts € 295,- als eigen bijdrage door.
 • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u slechts € 295,- als eigen bijdrage door.
 • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

Krijg ik een BKR registratie?

Brabant Autolease  is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Voor het toetsen en registreren bij BKR werken we samen met Care4Lease B.V.. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast zijn we verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:

De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden

Uw maandtermijn is € 275,-

Bij BKR wordt 36 x € 275,- = € 9.900,- geregistreerd

Aandachtspunt
Wanneer je binnen de looptijd van een Private Lease contract van plan bent een huis te kopen is een Private Lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u 24 uur per dag bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 026 – 3553368.

Onze aanbieding, altijd transparant en volledig!

Als Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

 • het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
 • de overeengekomen duur van de leaseperiode;
 • het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
 • het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.
Vraag een offerte aan

Lease mogelijkheden

Bent u niet tevreden?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt gebruikmaken van onderstaand formulier om uw ontevredenheid kenbaar te maken.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: info@brabantautolease.nl of een brief sturen naar:

Brabant Autolease
t.a.v. Directie
Varenschut 21 E
5705DK Helmond

Wilt u uw klacht per e-mail of per post bij ons melden? Zorg er dan voor dat de volgende punten in uw melding opgenomen zijn. Dan kunnen we uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer en/of uw e-mailadres
 • Indien van toepassing uw contractnummer en/of het kenteken van uw leaseauto
 • Een omschrijving van uw klacht

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Brabant Autolease

wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht, bevestigd binnen vijf werkdagen dat uw klacht is ontvangen en wijst een klachtbehandelaar aan. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Klachtenafhandelingsprocedure

Brabant Autolease acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt u persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht geïnformeerd.
 2. De klachtbehandelaar streeft naar een oplossing binnen tien werkdagen na uiting van de klacht.
 3. Soms is het voor ons niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorzien wij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
 4. Wij beargumenteren ons standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Brabant Autolease geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.

Bereikbaarheid Brabant Autolease

Tijdens kantooruren (8.30 – 17.30) kunt u telefonisch contact opnemen met Brabant Autolease op telefoonnummer 0492-588974. U krijgt een keuzemenu te horen:

 1. Belt u over een schade? Toets 1
 2. Belt u voor onderhoud? Toets 2
 3. Heeft u een vraag voor de financiële afdeling? Toets 3
 4. Heeft u een vraag over een lease-offerte of leasecontract? Toets 4

Rechtstreeks bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling kan op nummer 026-3553368

Een e-mail sturen naar Brabant Autolease kan via info@brabantautolease.nl

Tijdens de acceptatie in het Leaseportal van EDR zijn de contactgegevens van EDR zichtbaar. EDR voert namens Brabant Autolease de acceptatie uit. Als u vragen heeft over de acceptatie kunt u contact opnemen met EDR.

Klachtenformulier